نرم افزار صندوق فروش (GPOS)

نرم افزار صندوق فروش (GPOS)
4.8 out of 5 based on 12 votes.
  • فروش اجناس بصورت عادي، بن، كوپني و سبدي (مجموعه‌‌اي) و نيز امکان فروش خدمات (نظير پيک، بسته بندي و ...).
  • تعيين قيمت فروش اقلام فاکتور با توجه به کلاس قيمت فروش(گروه مشتري) انتخابي و در نهايت تعيين مبلغ قابل پرداخت فاکتور بر اين اساس.
  • محاسبه و اعمال تخفيف‌هاي سيستمي (تخفيف كالا، فاكتور، مشتري و گروه مشتري) معرفي شده در فاكتور فروش بصورت خودكار و امکان تخفيف صندوقدار ضمن صدور فاكتور بصورت درصدي/ مبلغي بر حسب مورد تا سقف تعيين شده براي وي.
  • محاسبه و اعمال ماليات برارزش‌افزوده و عوارض اقلام فاكتور فروش بصورت خودكار و رؤيت در رسيد چاپي.
  • تسويه فاكتور فروش بصورت نقدي (اعم از دريافت وجوه ريالي و ارزي) ، چك، چك پول, پرداخت از طريق كارتهاي الكترونيكي، بن نقدي، اعتباري، نسيه، كارت هديه , تقسيط وجه پرداختي و تعيين كارمزد آن و در نهايت تعيين بقيه پول مشتري.
  • امكان تعليق فاكتور فروش نيمه كاره و فروش همزمان به چند مشتري.
  • امكان تغيير قيمت فروش كالا و خدمات در فاكتور فروش در صورت احراز صلاحيت كاربر.
  • امكان تغيير قيمت مرجوع كالا در سند مرجوع فروش در صورت احراز صلاحيت كاربر.
  • ابطال فاكتورهاي فروش تائيد شده و مرجوع كل اقلام آن به سيستم.
  • مرجوع قسمتي از اقلام فاكتور فروش با رجوع به فاكتور و تعيين علت برگشت اقلام و محاسبه مبلغ قابل برگشت تخفيف‌هاي سيستمي و نيز اضافات فاكتور بصورت خودكار.
  • محاسبه مبلغ قابل برگشت از تسهيلات واگذار شده (فروش قسطي) به هنگام ابطال فاكتور فروش با در نظر گرفتن کارمزد آن حتي در شرايطي كه چند قسط پرداخت شده باشد.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.75 (12 رای)