نرم افزار حسابداری مالی (GACC)

نرم افزار حسابداری مالی (GACC)
4.4 out of 5 based on 14 votes.
  • تعيين اطلاعات پايه حسابداری نظير دوره مالی, گروه های حساب, انواع سند حسابداری, تعيين انتقال مانده حساب مورد نظر به حسابی ديگر در عمليات پايان دوره مالی و ...
  • معرفی سرفصل حسابهای مالی بصورت درختی (تعريف حسابها تا سطوح دلخواه) و تعيين کدينگ مالی سازمان بر اساس ساختار مورد نظر.
  • امکان جستجو و نمايش سرفصل حسابهای مالی به طرق مختلف (جستجو ، جدولی و درختی) جهت تسهيل در انتخاب هر حساب و تسريع فرآيند ثبت اسناد حسابداری.
  • صدور اسناد حسابداری بصورت پيش نويس و طی مراحل گردش کار هر سند تا صدور سند قطعی حسابداری که مشتمل بر مراحل ثبت، مرتب سازی، بازسازی، کنترل و صدور سند قطعی حسابداری می باشد.
  • امكان ادغام اسناد حسابداری و نيز بازسازی شماره اسناد بر اساس تاريخ و شماره سند.
  • امکان برگشت اسناد قطعی حسابداری به حالت پيش نويس به منظور ويرايش احتمالی در صورت احراز صلاحيت كاربر.
  • قابليت صدور اسناد حسابداری برای چندين فروشگاه با توجه به سطح دسترسی کاربر.
  • امکان صدور اسناد سود و زيان ، اختتاميه و افتتاحيه بصورت خودکار.
  • امكان معرفی الگوی صدور سند حسابداری خودكار بر اساس فرآيندهای خريد و فروش در نرم‌افزار جامع فروشگاهی.
  • تهيه انواع گزارش های مالی نظير دفاتر مالی، دفتر روزانه، انواع متنوع ترازهای آزمايشی و تراز حساب ها با احتساب اسناد حسابداری پيش‌نويس يا اسناد حسابداری قطعی.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.43 (14 رای)