مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کارهای بزرگ و زنجیره‌ای

مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کارهای بزرگ و زنجیره‌ای
4.8 out of 5 based on 12 votes.
  • استفاده آسان (User Friendly) : واسط گرافيكی كاربر به نحوی مطلوب تهيه گرديده و برای استفاده راحت‌تر با صفحه كليد، كليه فرم‌ها دارای كليدهای ميانبر می‌باشند. در نرم‌افزار صندوق فروش، به راحتي امكان استفاده از صندوق‌های حساس به لمس (Touch POS) نيز فراهم شده است.
  • يكپارچگی (Integrity) : سيستم موجود دارای حداكثر يكپارچگی بوده و كليه زيرسيستم ها از ارتباط اطلاعاتی جامعی برخوردار هستند و افزونگی اطلاعات (Redundancy) در آن به حداقل ممكن رسيده است.
  • قابليت اطمينان (Reliability) : به کمک زيرساخت تراکنشی(Transactional) برنامه هيچ داده‌ای بصورت ناقص يا اشتباه ثبت نشده و يا توسط عمليات اشتباه از بين نمی‏رود.
  • امنيت (Security) : جلوگيری از دسترسی‏های غيرمجاز با احراز صلاحيت کاربر و استفاده از مکانيزم کنترل سطوح دسترسی روی گزينه‌های برنامه و نيز اطلاعات توليد شده (حيطه بندی اطلاعات) به تفكيك هر فروشگاه و همچنين رمزگذاری داده های با اهميت و کليدی سيستم.
  • كاركرد بدون اتصال به شبكه (Offline Processing) : نرم‌افزار صندوق فروش قادر است در شرايطی که ارتباط آن با شبكه و سرويس دهنده قطع شده ، عمليات صدور فاكتور فروش را انجام دهد و با برقراری ارتباط ، به كمك سرويسی به نام Task Tracker بصورت خودكار شروع به ارسال اطلاعات فروش به سرويس دهنده نمايد.
  • دسترسی (Accessibility) : امكان دسترسی صندوق‌ها به اطلاعات پايه و دسترسی مديريت مرکزی فروشگاه به اطلاعات عملكرد هر يك از فروشگاه‌ها.

راهکارهای نرم افزاری یکپارچه مدیریت فروش

فرآیندهای کسب و کار خود را مکانیزه کنید

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.75 (12 رای)