دومين همايش استاني نظام پيشنهادها

در . تحریر شده در اخبار نظام پیشنهادها

دومين همايش استانی نظام پيشنهادها

دومين همايش استانی نظام پيشنهادها با حمايت شركت سبزافزار آريا در استان مازندران

اين همايش كه به همت استانداري استان مازندران و شركت برق منطقه اي مازندران دوشنبه 11 خرداد 88 و با حضور فعالان اين عرصه برگزار گرديد از حمايت شركت سبز افزار آريا بهره مند بود.

در اين همايش مهندس كهن مدير عامل محترم شركت سبز افزار مقاله اي را در زمينه مكانيزاسيون نظام پيشنهادها ارائه كردند.