داستان موفقیت شرکت دخانیات ایران

در . تحریر شده در داستان موفقیت

گردهمایی آموزش نرم افزار بهبود (نظام پیشنهادها) برای شرکت دخانیات ایران با حضور محترم جمعی از مدیران و دبیران کمیته های تخصصی و اجرایی تیر ماه /1391 در محل سالن اجتماعات شرکت دخانیات ایران برگزار گردید. مدرس این دوره جناب آقای مهندس صادقی مدیریت محترم پشتیانی شرکت سبز افزارآریا بودند.