پیوستن به سبز افزار

فرم پیوستن به ما

با پر کردن فرم و ارسال رزومه کاری خود از فرصت های شغلی استفاده و ما را از تخصص و توانایی های خود مطلع کنید.

نام: *
نام خود را وارد کنید.

نام خانوادگی: *
نام خانوادگی خود را وارد کنید.

ایمیل: *
ایمیل وارد شده صحیح نمی باشد.

تلفن تماس *
شماره وارد شده صحیح نمی باشد

زمینه‌ همکاری: *

انتخاب اشتباه است.

مهارت های تخصصی و توضیحات دیگر:
Invalid Input

فایل روزمه کاری:
فرمت و یا سایز قایل مورد تایید نیست!

فایل‌ بصورت WORD یا PDF و با حجم کمتر از 2 مگابایت مورد پذیرش است.